Jezik

Meni

Studije

Fakultet za hebrejski jezik i književnost ima sedište u Jerusalimu, Izrael… Naša namera je da obezbedimo obrazovanje koje je u skladu sa uspostavljenim  zakonima didaktike, metodike i najnovijih naučnih otkrića u polju učenja hebrejskog jezika. Verujemo da će ponuđeni program omogućiti zainteresovanim osobama da se upoznaju i ovladaju principima i tehnikama prevođenja sa hebrejskog jezika i obratno, metodiku podučavanja ali i da upoznaju hebrejsku književnost, istoriju, tradiciju… Naš plan je da stvorimo stalno rastuću mrežu saradnika koji će obezbediti najbolje moguće obrazovanje zainteresovanim osobama. Za bliže informacije studiranja u Izraelu, obratite nam se na mejl hebrejski@gmail.com