Jezik

Meni

Saradnja

Centar za hebrejski jezik i knjzevnost, potpisao je memorandum o saradnji sa jerusalimskim Polis institutom. Preko Centra za hebrejski jezik i knjizevnost od sada postoji mogucnost za iucavanje biblijskij jezika u Jerusalimu i u Beogradu.