Jezik

Meni

Profesori

NAUCNO STRUČNI KADAR CENTRA PO ODSECIMA

ODSEK ZA KUMRANSKE RUKOPISE I DREVNE TEKSTOVE Theol. hebr. Željko Stanojević-šef odseka

ODSEK ZA IZRAELSKU KNJIŽEVNOST I UMETNOST mr  Noa Trajster- šef odseka i Shahar Gabai, asistent

ODSEK ZA BIBLIJSKU ARHEOLOGIJU bibl. arh. Ivana Rolinger-šef odseka

OSEK ZA STAROZAVETNE TEKSTOVE dr Nehemija Gordon i prav. st. zav Ana Rolinger-šef odseka

ODSEK ZA SAVREMENI HEBREJSKI JEZIK  Theol. hebr. Željko Stanojević-šef odseka, Nir Abraham, asistent

ODSEK ZA SLAVENO-HEBRAIKU dr Francka Premk, šef odseka