Jezik

Meni

ISTRAŽIVACKO-AKCIONI PLAN ZA 2010. GODINU

Direktor Centra theol. heb. Željko Stanojević,  potpisao je Istraživačko akcioni plan Centra za 2010. godinu. Ovaj plan obuhvata sledeće projekte:

1. Objavljivanje Leksikona biblijskih imena (oko 3000 biblijskih toponima i ličnih imena sa značenjima, i objašnjenjima)

2. Istraživanje u oblasti uticaja semitskih jezika na slovenske jezike

3. BALKANEL GROUP

4. Objavljivanje gramatike hebrejskog jezika ukljucujuci fonetiku, morfologiju i sintaksu hebrejskog jezika

5.Objavljivanje prvog prevoda Svetog pisma sa hebrejskog originala na savremeni srpski jezik

Comments are closed.