Jezik

Meni

ISTRAŽIVACKO-AKCIONI PLAN ZA 2009. GODINU

21. 12. 2008.

Direktor Centra theol. heb. Željko Stanojević,  potpisao je Istraživačko akcioni plan Centra za 2009. godinu. Ovaj plan obuhvata sledeće projekte:

1. Prevod Jevandjelja po Mateju sa hebrejskog originala na srpski jezik, u saradnji sa CPS-om

2. Objavljivanje Leksikona biblijskih imena (oko 3000 biblijskih toponima i ličnih imena sa značenjima, i objašnjenjima)

3. Prevod više izraelske literature na srpski jezik

4. Istraživanje i analiza sa prevodom, kumranskog pergamenta Isaija -ceo pergament

5. Istraživanje u oblasti uticaja semitskih jezika na slovenske jezike

6. Snimanje i objavljivanje besplatnog kursa savremenog hebrejskog jezika nivo BET u saradnji sa CPS-om

7. Objavljivanje gramatike hebrejskog jezika ukljucujuci fonetiku, morfologiju i sintaksu hebrejskog jezika

Comments are closed.