Jezik

Meni

Početna

Posted: May 16th, 2012, by admin

ŠKOLA HEBREJSKOG JEZIKA U BEOGRADU PO IZRAELSKOM METODU UČENJA

ŠKOLA SE ODRŽAVA ČETVRTKOM POČEV OD 02. FEBRUARA 2017. OD 18-20H, TRAJE DVA I PO MESECA
MESTO ODRŽAVANJA: Dimitrija Tucovića 105, Beograd
Ukupan fond je 32 akademska sata. Dobija se sertifikat o položenom alef start nivou.

PRIJAVE NA MAIL: hebrejski@gmail.com ili na telefon broj 060-723-78-52

UPIS DO 15. JANUARA 2017.

 

korica-biblija

NOVI PREVOD SVETOG PISMA

SA HEBREJSKOG NA SAVREMENI SRPSKI

naručite na: hebrejski@gmail.com

po ceni od 1200,00 rsd + PTT troškovi

Centar za hebrejski jezik i knjzevnost, potpisao je memorandum o saradnji sa jerusalimskim Polis institutom. Preko Centra za hebrejski jezik i knjizevnost od sada postoji mogucnost za iucavanje biblijskij jezika u Jerusalimu i u Beogradu.

 

ISTRAŽIVAČKO AKCIONI PLAN ZA 2013. GODINU

Direktor Centra theol. heb. Željko Stanojević, potpisao je Istraživačko akcioni plan za 2013. godinu. Ovaj plan obuhvata sledeće projekte:

1. Objavljivanje Leksikona biblijskih imena (oko 3000 biblijskih toponima i ličnih imena sa značenjima, i objašnjenjima) Potrebna sredstva 1. 108.000 dinara

2. Istraživanje u oblasti uticaja semitskih jezika na slovenske jezike i predstavljanje rezultata na medjunarodnom kongresu u Izmiru, Turska, potrebna sredstva 386.000 dinara

3. BALKANEL GROUP produkcija, snimanje i objavljivanje drugog cd-a, potrebna sredstva 1.567.000 dinara

4. Objavljivanje gramatike hebrejskog jezika ukljucujuci fonetiku, morfologiju i sintaksu hebrejskog jezika, potrebna sredstva 213.000 dinara

5. Držanje serije predavanja za gradjanstvo na temu Izraelska etika i estetika kroz vekove-sličnosti sa Srbijom, u više gradova Srbije, potrebna sredstva 318.000 dinara

6. Držanje serije predavanja i obuka za gradjanstvo iz oblasti metodike predavanja hebrejskog jezika, u više gradova Srbije, potrebna sredstva 197.000 dinara

7. DRžanje serije predavanja i obuka za gradjanstvo iz oblasti starozavetnog (jevrejskog) duhovnog savetovanja u cilju promocije starozavetne književnosti i njene primene na duhovno stanje savremenog čoveka u više gradova Srbije, potrebna sredstva 417.000 dinara

8. Držanje serije predavanja i obuka o kulturološkim znamenitostima savremenog Izraela, u više gradova Srbije, potrebna sredstva 236.000 dinara

9. Snimanje, produkcija i marketing za tri muzička spota za projekat BALKANEL, kojim se veličaju potrebe za medjuetničkim i medjureligijskim razumevanjem u Srbiji i šire, potrebna sredstva 790.000 dinara

10. Objavljivanje knjige o Kumranskim rukopisima na engleskom jeziku, potrebna sredstva 186.000 dinara

11. Objavljivanje knjige “Jevrejske poslovice”, potrebna sredstva 216.000 dinara

12. Prof. dr Eliezer Papo, Tora i ljudska prava, objavljivanje knjige,
potrebna sredstva 72.000 dinara

13. Prof. dr Eliezer Papo, Pashalna hagada, objavljivanje knjige,
potrebna sredstva 50.800 dinara

 

 

ISTRAZIVACKO AKCIONI PLAN ZA 2011. GODINU

Posted: September 2nd, 2011, by admin

Direktor Centra theol. heb. Željko Stanojević, potpisao je Istraživačko akcioni plan Centra za 2011. godinu. Ovaj plan obuhvata sledeće projekte:
1. Objavljivanje prvog velikog srpsko-hebrejskog i hebrejsko srpskog recnika
2. Objavljivanje analize Velikog Isaijinog svitka iz Kumrana
3. Prevod knjige Kumranski spisi sa srpskog na engleski jezik
4. Snimanje i postavljanje za besplatno gledanje na internetu Gimel i Dalet kursa na stranicama Centra
5. Snimanje i postavljanje za besplatno gledanje Alef i Bet kursa na engleskom jeziku na stranicama Centra

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Posted: August 13th, 2011, by admin

Centar za Hebrejski jezik i književnost je završio sa radom na prvom srpsko-hebrejskom rečniku, sa 30.000 odrednica i plan je se da se objavi zajedno sa hebrejsko-srpskim rečnikom i objedini u jednu knjigu radi lakšeg korišćenja. Za pripremu za štampu i samu štampu (tiraž od 1000 komada, 750 stranica, format A5) potrebno nam je 4800 eura. Postoji vre…mensko ograničenje i rečnik mora ići u štampu za 30 dana.

 

Centar je marljivo i savesno radio na projektu, a sada nam je potrebna vasa pomoć u vidu 300 ljudi koji će dati svoj doprinos od 16 eura (1632 ili 1650din?) da bi se realizovao ovaj projekat i rečnik dospeo u štampu. Naime, svaki od ovih 300 ljudi će zauzvrat dobiti svoj lični primerak rečnika i biti upisan na listu donatora u samom rečniku, u vidu zahvalnice (osim ako sam donator izjavi da to ne želi). Apelujem na vas za pomoć i doprinos da bi ovaj obiman i nadasve dugo očekivani projekat bio realizovan i dobio sjaj koji zaslužuje.

Sve uplate možete izvršiti na sledeći žiro-račun:

Dinarski: 285-2095090000002-57
Devizni: 285-2091209891000-76
Poziv na broj:777

Primalac: Centar za hebrejski jezik i književnost
Svrha uplate: Donacija za srpsko-hebrejski rečnik

Prilikom uplate molimo da donatori ostave podatke u vidu imena i prezimena kao i da pošalju svoje podatke i adresu na sledeću e-mail adresu: izraelsrbija@gmail.com da bismo imali preglednost i mogli da vas upišemo na listu donatora u rečniku ali i da vas obavestimo kada rečnik izađe iz štampe da dobijete svoj primerak.

Hvala vam puno na saradnji i što se interesujete za hebrejski jezik.

ISTRAŽIVACKO-AKCIONI PLAN ZA 2010. GODINU

Posted: July 30th, 2011, by admin

Direktor Centra theol. heb. Željko Stanojević,  potpisao je Istraživačko akcioni plan Centra za 2010. godinu. Ovaj plan obuhvata sledeće projekte:

1. Objavljivanje Leksikona biblijskih imena (oko 3000 biblijskih toponima i ličnih imena sa značenjima, i objašnjenjima)

2. Istraživanje u oblasti uticaja semitskih jezika na slovenske jezike

3. BALKANEL GROUP

4. Objavljivanje gramatike hebrejskog jezika ukljucujuci fonetiku, morfologiju i sintaksu hebrejskog jezika

5.Objavljivanje prvog prevoda Svetog pisma sa hebrejskog originala na savremeni srpski jezik

ISTRAŽIVACKO-AKCIONI PLAN ZA 2009. GODINU

Posted: July 30th, 2011, by admin

21. 12. 2008.

Direktor Centra theol. heb. Željko Stanojević,  potpisao je Istraživačko akcioni plan Centra za 2009. godinu. Ovaj plan obuhvata sledeće projekte:

1. Prevod Jevandjelja po Mateju sa hebrejskog originala na srpski jezik, u saradnji sa CPS-om

2. Objavljivanje Leksikona biblijskih imena (oko 3000 biblijskih toponima i ličnih imena sa značenjima, i objašnjenjima)

3. Prevod više izraelske literature na srpski jezik

4. Istraživanje i analiza sa prevodom, kumranskog pergamenta Isaija -ceo pergament

5. Istraživanje u oblasti uticaja semitskih jezika na slovenske jezike

6. Snimanje i objavljivanje besplatnog kursa savremenog hebrejskog jezika nivo BET u saradnji sa CPS-om

7. Objavljivanje gramatike hebrejskog jezika ukljucujuci fonetiku, morfologiju i sintaksu hebrejskog jezika